Sunday, January 29, 2012

Fwd: [Mulnivasi Karmachari Sangh] भारतावर विदेशी युरेशिया ब्राम्हणांचे---------- Forwarded message ----------
From: Santosh Gaikwad <notification+kr4marbae4mn@facebookmail.com>
Date: 2012/1/29
Subject: [Mulnivasi Karmachari Sangh] भारतावर विदेशी युरेशिया ब्राम्हणांचे
To: Mulnivasi Karmachari Sangh <276373509074205@groups.facebook.com>


भारतावर विदेशी युरेशिया ब्राम्हणांचे वर्चस्व...
Santosh Gaikwad 4:28pm Jan 29
भारतावर विदेशी युरेशिया ब्राम्हणांचे
वर्चस्व आहे. त्यांनी आठवीपर्यँत
परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्याँमध्ये विचार
करण्याची क्षमता नष्ट करण्याचा विचार
केला आहे. परँतु , DOCTOR , VAKIL ,
ARCHITECHUR , ENGIEER , PH.D
करण्यासाठी C.E.T आणि PROFESSOR
होण्यासाठी SET आणि NET
यासारख्या परिक्षा बहुजन समाजातील
शिकलेल्या जनतेने याचा विचार करावा.

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.--
Palash Biswas
Pl Read:
http://nandigramunited-banga.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment