Sunday, June 30, 2013

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHMANDU INT'L'MULVASI' CONFERENCE

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHMANDU INT'L 'MULVASI' CONFERENCEअहिले भर्खर कोलकता भारतमा हामीले पलाश विश्वाससंग काठमाडौँमा आज भै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय  मूलवासी सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गर्यौ । उहाले भन्नु भयो सो सम्मेलन 'नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने षडयन्त्र हो।' 


<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/j8GXlmSBbbk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

--
The Himalayan Voice
Skype: thehimalayanvoice
[THE HIMALAYAN VOICE does not endorse the opinions of the author or any opinions expressed on its pages. Articles and comments can be emailed to: himalayanvoice@gmail.com, © Copyright The Himalayan Voice 2013]


No comments:

Post a Comment